Bánh Chibi

350,000₫
Nhãn hiệu: Khác
Bánh có các kích cỡ:

Chữ nhật 23x32cm giá 350k
Chữ nhật 28x38cm giá 450k
Chữ nhật 40x60cm giá 800k

Bánh có các kích cỡ:

Chữ nhật 23x32cm giá 350k
Chữ nhật 28x38cm giá 450k
Chữ nhật 40x60cm giá 800k

Sản phẩm liên quan