+ Bánh vẽ nhân vật hoạt hình

 Bánh hình chuột Mickey Bánh hình chuột Mickey
490,000₫
 Bánh hình chuột Mickey Bánh hình chuột Mickey
300,000₫
 Bánh hình chuột Mickey Bánh hình chuột Mickey
300,000₫
 Bánh sinh nhật elsa và anna Bánh sinh nhật elsa và anna
490,000₫
 Bánh vẽ hình elsa và spiderman Bánh vẽ hình elsa và spiderman
490,000₫
 Bánh vẽ hình Elsa Bánh vẽ hình Elsa
490,000₫
 Bánh 3D chuột Mickey Bánh 3D chuột Mickey
300,000₫
 Bánh hình Elsa và Anna Bánh hình Elsa và Anna
490,000₫
 Bánh hình Elsa hai tầng Bánh hình Elsa hai tầng
530,000₫
 Bánh hình vẽ Anna Bánh hình vẽ Anna
300,000₫
 Bánh hình vẽ Elsa Bánh hình vẽ Elsa
300,000₫
 Bánh hình vẽ Elsa Bánh hình vẽ Elsa
230,000₫
 Bánh hình Elsa và Anna Bánh hình Elsa và Anna
300,000₫
 Bánh hình Elsa Bánh hình Elsa
490,000₫
 Bánh hình Elsa Bánh hình Elsa
300,000₫
 Bánh hình Elsa Bánh hình Elsa
300,000₫
 Bánh hình Minion Bánh hình Minion
300,000₫
 Bánh hình Hello Kitty 08 Bánh hình Hello Kitty 08
300,000₫
 Bánh hình Hello Kitty 07 Bánh hình Hello Kitty 07
300,000₫
 Bánh hình Hello Kitty 06 Bánh hình Hello Kitty 06
300,000₫