- Bánh vẽ hình thỏ

 Bánh chú thỏ  Bánh chú thỏ
200,000₫
 Bánh chú thỏ  Bánh chú thỏ
490,000₫
 Bánh hình chú thỏ đáng yêu  Bánh hình chú thỏ đáng yêu
300,000₫
 Bánh Thỏ  Bánh Thỏ
270,000₫

Bánh Thỏ

270,000₫

 Bánh Thỏ Bảy Màu  Bánh Thỏ Bảy Màu
230,000₫