- Bánh vẽ hình lợn

  - Bánh vẽ hình lợn
Bánh cắt hình con lợn
Bánh cắt hình con lợn
490,000₫
Bánh chú lợn
Bánh chú lợn
Kích cỡ:
  • Tròn đường kính 20cm giá 200k
  • Tròn đường kính 26cm giá 270k

Giá bánh dưới đây chỉ mang tính tham khảo và không áp dụng với các loại cốt bánh đặc biệt!
200,000₫
Bánh hình khủng long
Bánh hình khủng long
300,000₫
Bánh hình khủng long nhỏ
Bánh hình khủng long nhỏ
270,000₫
Bánh hình khủng long xanh
Bánh hình khủng long xanh
300,000₫
Bánh Khủng Long
Bánh Khủng Long

Bánh có các kích cỡ:

Tròn đường kính 20cm giá 230k
Tròn đường kính 26cm giá 300k
Vuông 23x23cm giá 270k
Chữ nhật 23x32cm giá 380k
Chữ nhật 28x38cm giá 490k
Chữ nhật 40x60cm giá 850k


 Giá bánh dưới đây chỉ mang tính tham khảo và không áp dụng với các loại cốt bánh đặc biệt!

300,000₫
Bánh Lợn
Bánh Lợn
380,000₫
Bánh lợn hồng
Bánh lợn hồng

Bánh có các kích cỡ:

Tròn đường kính 20cm giá 230k
Tròn đường kính 26cm giá 300k
Vuông 23x23cm giá 270k
Chữ nhật 23x32cm giá 380k
Chữ nhật 28x38cm giá 490k
Chữ nhật 40x60cm giá 850k


 Giá bánh dưới đây chỉ mang tính tham khảo và không áp dụng với các loại cốt bánh đặc biệt!

230,000₫
Bánh vẽ hình chú lợn vàng
Bánh vẽ hình chú lợn vàng
490,000₫
Bánh vẽ hình con lợn
Bánh vẽ hình con lợn
230,000₫
Bánh vẽ hình hai chú lợn
Bánh vẽ hình hai chú lợn
490,000₫
Bánh vẽ hình lợn
Bánh vẽ hình lợn
230,000₫
Bánh vẽ hình lợn đáng yêu
Bánh vẽ hình lợn đáng yêu
230,000₫
Bánh vẽ hình lợn và dê
Bánh vẽ hình lợn và dê
490,000₫
Bánh vẽ hình mặt lợn
Bánh vẽ hình mặt lợn
230,000₫