- Bánh vẽ hình khủng long

 Bánh hình khủng long  Bánh hình khủng long
300,000₫
 Bánh hình khủng long nhỏ  Bánh hình khủng long nhỏ
270,000₫
 Bánh hình khủng long xanh  Bánh hình khủng long xanh
300,000₫
 Bánh Khủng Long  Bánh Khủng Long
300,000₫