- Bánh vẽ hình gấu

 Bánh chú gấu trúc  Bánh chú gấu trúc
230,000₫
 Bánh Gấu  Bánh Gấu
200,000₫

Bánh Gấu

200,000₫

 Bánh Gấu Pooh  Bánh Gấu Pooh
490,000₫
 Bánh Mặt Gấu Trắng  Bánh Mặt Gấu Trắng
270,000₫