- Bánh vẽ hình gà

 Bánh Gà Trống chibi  Bánh Gà Trống chibi
300,000₫
 Bánh hình con gà trống  Bánh hình con gà trống
300,000₫
 Bánh hình gà con 01  Bánh hình gà con 01
230,000₫
 Bánh sinh nhật hình gà  Bánh sinh nhật hình gà
230,000₫
 Bánh sinh nhật hình gà  Bánh sinh nhật hình gà
230,000₫
 Bánh sinh nhật hình gà con  Bánh sinh nhật hình gà con
230,000₫
 Bánh sinh nhật hình gà con  Bánh sinh nhật hình gà con
230,000₫
 Bánh sinh nhật hình gà trống  Bánh sinh nhật hình gà trống
230,000₫
 Bánh sinh nhật vẽ hình gà  Bánh sinh nhật vẽ hình gà
490,000₫