Bánh trang trí theo chủ đề

Bánh sinh nhật bắt hoa
Bánh sinh nhật bắt hoa
330,000₫
Bánh hoa hai tầng
Bánh hoa hai tầng
0₫
Bánh hoa
Bánh hoa
230,000₫
Bánh sinh nhật elsa và anna
Bánh sinh nhật elsa và anna
490,000₫
Bánh vẽ hình elsa và spiderman
Bánh vẽ hình elsa và spiderman
490,000₫
Bánh vẽ hình khỉ
Bánh vẽ hình khỉ
300,000₫
Bánh hình con cá sấu
Bánh hình con cá sấu
300,000₫
Bánh vẽ hình Elsa
Bánh vẽ hình Elsa
490,000₫
Bánh vẽ hình công chúa tóc mây
Bánh vẽ hình công chúa tóc mây
300,000₫
Bánh sinh nhật hai tầng
Bánh sinh nhật hai tầng
530,000₫
Bánh hình tặng bé
Bánh hình tặng bé
490,000₫
Bánh sinh nhật vẽ hình chibi
Bánh sinh nhật vẽ hình chibi
850,000₫
Bánh vẽ hình chibi bé
Bánh vẽ hình chibi bé
300,000₫
Bánh sinh nhật hình khỉ
Bánh sinh nhật hình khỉ
230,000₫
Bánh vẽ hình khỉ
Bánh vẽ hình khỉ
230,000₫
Bánh vẽ hình chibi
Bánh vẽ hình chibi
490,000₫
Bánh vẽ logo
Bánh vẽ logo
300,000₫
Bánh sinh nhật tặng bạn
Bánh sinh nhật tặng bạn
490,000₫
Bánh hình khủng long nhỏ
Bánh hình khủng long nhỏ
270,000₫
Bánh vẽ chibi tặng sếp
Bánh vẽ chibi tặng sếp
490,000₫
Bánh sinh nhật tặng bạn
Bánh sinh nhật tặng bạn


230,000₫
Bánh vẽ chibi bé gái
Bánh vẽ chibi bé gái
380,000₫
Bánh sinh nhật tặng bạn
Bánh sinh nhật tặng bạn
380,000₫
Bánh sinh nhật tặng bạn
Bánh sinh nhật tặng bạn
400,000₫
Bánh sinh nhật tặng bạn
Bánh sinh nhật tặng bạn


400,000₫
Bánh sinh nhật tặng bạn
Bánh sinh nhật tặng bạn
490,000₫
Bánh sinh nhật tặng bạn
Bánh sinh nhật tặng bạn
230,000₫
Bánh sinh nhật tặng bạn
Bánh sinh nhật tặng bạn
230,000₫
Bánh sinh nhật vẽ hình gà
Bánh sinh nhật vẽ hình gà
490,000₫
Bánh sinh nhật hình gà trống
Bánh sinh nhật hình gà trống
230,000₫
Bánh sinh nhật hình khỉ
Bánh sinh nhật hình khỉ

Bánh có các kích cỡ:

 

Tròn đường kính 20cm giá 230k

Tròn đường kính 26cm giá 300k

Vuông 23x23cm giá 270k

Chữ nhật 23x32cm giá 380k

Chữ nhật 28x38cm giá 490k

Chữ nhật 40x60cm giá 850k

300,000₫
Bánh sinh nhật hình khỉ
Bánh sinh nhật hình khỉ

Bánh có các kích cỡ:

 

Tròn đường kính 20cm giá 230k

Tròn đường kính 26cm giá 300k

Vuông 23x23cm giá 270k

Chữ nhật 23x32cm giá 380k

Chữ nhật 28x38cm giá 490k

Chữ nhật 40x60cm giá 850k

300,000₫
Bánh sinh nhật hình khỉ
Bánh sinh nhật hình khỉ

Bánh có các kích cỡ:

 

Tròn đường kính 20cm giá 230k

Tròn đường kính 26cm giá 300k

Vuông 23x23cm giá 270k

Chữ nhật 23x32cm giá 380k

Chữ nhật 28x38cm giá 490k

Chữ nhật 40x60cm giá 850k

300,000₫
Bánh sinh nhật hình khỉ
Bánh sinh nhật hình khỉ

Bánh có các kích cỡ:

 

Tròn đường kính 20cm giá 230k

Tròn đường kính 26cm giá 300k

Vuông 23x23cm giá 270k

Chữ nhật 23x32cm giá 380k

Chữ nhật 28x38cm giá 490k

Chữ nhật 40x60cm giá 850k

300,000₫
Bánh tròn vẽ hình khỉ
Bánh tròn vẽ hình khỉ

Bánh có các kích cỡ:

 

Tròn đường kính 20cm giá 230k

Tròn đường kính 26cm giá 300k

Vuông 23x23cm giá 270k

Chữ nhật 23x32cm giá 380k

Chữ nhật 28x38cm giá 490k

Chữ nhật 40x60cm giá 850k

300,000₫
Bánh sinh nhật hình khỉ
Bánh sinh nhật hình khỉ

Bánh có các kích cỡ:

 

Tròn đường kính 20cm giá 230k

Tròn đường kính 26cm giá 300k

Vuông 23x23cm giá 270k

Chữ nhật 23x32cm giá 380k

Chữ nhật 28x38cm giá 490k

Chữ nhật 40x60cm giá 850k

300,000₫