Bánh trang trí theo chủ đề

 Bánh sinh nhật bắt hoa Bánh sinh nhật bắt hoa
330,000₫
 Bánh hoa hai tầng Bánh hoa hai tầng
0₫
 Bánh hoa Bánh hoa
230,000₫

Bánh hoa

230,000₫

 Bánh sinh nhật elsa và anna Bánh sinh nhật elsa và anna
490,000₫
 Bánh vẽ hình elsa và spiderman Bánh vẽ hình elsa và spiderman
490,000₫
 Bánh vẽ hình khỉ Bánh vẽ hình khỉ
300,000₫
 Bánh hình con cá sấu Bánh hình con cá sấu
300,000₫
 Bánh vẽ hình Elsa Bánh vẽ hình Elsa
490,000₫
 Bánh vẽ hình công chúa tóc mây Bánh vẽ hình công chúa tóc mây
300,000₫
 Bánh sinh nhật hai tầng Bánh sinh nhật hai tầng
530,000₫
 Bánh hình tặng bé Bánh hình tặng bé
490,000₫
 Bánh sinh nhật vẽ hình chibi Bánh sinh nhật vẽ hình chibi
850,000₫
 Bánh vẽ hình chibi bé Bánh vẽ hình chibi bé
300,000₫
 Bánh sinh nhật hình khỉ Bánh sinh nhật hình khỉ
230,000₫
 Bánh vẽ hình khỉ Bánh vẽ hình khỉ
230,000₫
 Bánh vẽ hình chibi Bánh vẽ hình chibi
490,000₫
 Bánh vẽ logo Bánh vẽ logo
300,000₫
 Bánh sinh nhật tặng bạn Bánh sinh nhật tặng bạn
490,000₫
 Bánh hình khủng long nhỏ Bánh hình khủng long nhỏ
270,000₫
 Bánh vẽ chibi tặng sếp Bánh vẽ chibi tặng sếp
490,000₫