Bánh trang trí kiểu cổ điển

Bánh cherry trái tim cổ điển 01
Bánh cherry trái tim cổ điển 01
230,000₫
Bánh kem nâu dâu tây cổ điển 06
Bánh kem nâu dâu tây cổ điển 06
230,000₫
Bánh dâu tây cổ điển phủ bột cacao 01
Bánh dâu tây cổ điển phủ bột cacao 01
230,000₫
Bánh cherry cổ điển phủ bột cacao 02
Bánh cherry cổ điển phủ bột cacao 02
230,000₫
Bánh cherry cổ điển phủ bột cacao 01
Bánh cherry cổ điển phủ bột cacao 01
230,000₫
Bánh phủ socola viền 3 dâu cổ điển 05
Bánh phủ socola viền 3 dâu cổ điển 05
230,000₫
Bánh phủ socola 2 dâu cổ điển 04
Bánh phủ socola 2 dâu cổ điển 04
230,000₫
Bánh phủ socola dâu tây cổ điển 03
Bánh phủ socola dâu tây cổ điển 03
230,000₫
Bánh phủ socolate cherry cổ điển
Bánh phủ socolate cherry cổ điển
230,000₫
Bánh kem nâu dâu tây cổ điển 02
Bánh kem nâu dâu tây cổ điển 02
230,000₫
Bánh sinh nhật cổ điển dâu tây 01
Bánh sinh nhật cổ điển dâu tây 01
230,000₫
Bánh trang trí cổ điển
Bánh trang trí cổ điển

Kích cỡ:


Tròn đường kính 20cm giá 230k
Tròn đường kính 26cm giá 300k
Vuông 23x23cm giá 270k
Chữ nhật 23x32cm giá 380k
Chữ nhật 28x38cm giá 490k
Chữ nhật 40x60cm giá 850k


 Giá bánh trên chỉ mang tính tham khảo và không áp dụng với các loại cốt bánh đặc biệt!


Quý khách vui lòng liên lạc trực tiếp để biết thêm thông tin chi tiết đặt bánh

230,000₫
Bánh trang trí cổ điển
Bánh trang trí cổ điển

Bảng kích cỡ bánh và giá tiền:
Tròn đường kính 20cm giá 200k
Tròn đường kính 26cm giá 270k
Vuông 23x23cm giá 250k
Chữ nhật 23x32cm giá 350k
Chữ nhật 28x38cm giá 450k
Chữ nhật 40x60cm giá 850k

Giá trên chỉ áp dụng tham khảo, để biết chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp một trong hai cơ sở để được tư vấn!

200,000₫
Bánh hoa cổ điển
Bánh hoa cổ điển

Bảng kích cỡ bánh và giá tiền:
Tròn đường kính 20cm giá 200k
Tròn đường kính 26cm giá 270k
Vuông 23x23cm giá 250k
Chữ nhật 23x32cm giá 350k
Chữ nhật 28x38cm giá 450k
Chữ nhật 40x60cm giá 850k

Giá trên chỉ áp dụng tham khảo, để biết chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp một trong hai cơ sở để được tư vấn!

200,000₫
Bánh trang trí cổ điển
Bánh trang trí cổ điển

Bảng kích cỡ bánh và giá tiền:
Tròn đường kính 20cm giá 200k
Tròn đường kính 26cm giá 270k
Vuông 23x23cm giá 250k
Chữ nhật 23x32cm giá 350k
Chữ nhật 28x38cm giá 450k
Chữ nhật 40x60cm giá 850k

Giá trên chỉ áp dụng tham khảo, để biết chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp một trong hai cơ sở để được tư vấn!

200,000₫
Bánh trang trí cổ điển
Bánh trang trí cổ điển

Kích cỡ:


Tròn đường kính 20cm giá 230k
Tròn đường kính 26cm giá 300k
Vuông 23x23cm giá 270k
Chữ nhật 23x32cm giá 380k
Chữ nhật 28x38cm giá 490k
Chữ nhật 40x60cm giá 850k


 Giá bánh trên chỉ mang tính tham khảo và không áp dụng với các loại cốt bánh đặc biệt!


Quý khách vui lòng liên lạc trực tiếp để biết thêm thông tin chi tiết đặt bánh

230,000₫
Bánh hoa cổ điển
Bánh hoa cổ điển

280,000₫
Bánh trang trí cổ điển
Bánh trang trí cổ điển
200,000₫
Bánh trang trí hoa cổ điển
Bánh trang trí hoa cổ điển


200,000₫
Bánh trang trí cổ điển
Bánh trang trí cổ điển


200,000₫
Bánh trang trí cổ điển
Bánh trang trí cổ điển


230,000₫
Bánh hoa cổ điển
Bánh hoa cổ điển
230,000₫
Bánh trang trí cổ điển
Bánh trang trí cổ điển
230,000₫
Bánh trang trí cổ điển
Bánh trang trí cổ điển

Kích cỡ:


Tròn đường kính 20cm giá 230k
Tròn đường kính 26cm giá 300k
Vuông 23x23cm giá 270k
Chữ nhật 23x32cm giá 380k
Chữ nhật 28x38cm giá 490k
Chữ nhật 40x60cm giá 850k


 Giá bánh trên chỉ mang tính tham khảo và không áp dụng với các loại cốt bánh đặc biệt!


Quý khách vui lòng liên lạc trực tiếp để biết thêm thông tin chi tiết đặt bánh

230,000₫
Bánh trang trí cổ điển
Bánh trang trí cổ điển

Bánh có các kích cỡ:

Tròn đường kính 20cm giá 230k
Tròn đường kính 26cm giá 300k
Vuông 23x23cm giá 270k
Chữ nhật 23x32cm giá 380k
Chữ nhật 28x38cm giá 490k
Chữ nhật 40x60cm giá 850k

230,000₫
Bánh hoa cổ điển
Bánh hoa cổ điển

Bánh có các kích cỡ:

Tròn đường kính 20cm giá 230k
Tròn đường kính 26cm giá 300k
Vuông 23x23cm giá 270k
Chữ nhật 23x32cm giá 380k
Chữ nhật 28x38cm giá 490k
Chữ nhật 40x60cm giá 850k

230,000₫
Bánh trang trí cổ điển
Bánh trang trí cổ điển
Kích cỡ:
  • Tròn đường kính 20cm giá 200k
  • Tròn đường kính 26cm giá 270k

Giá bánh dưới đây chỉ mang tính tham khảo và không áp dụng với các loại cốt bánh đặc biệt!
200,000₫
Bánh Cổ Điển
Bánh Cổ Điển

Kích cỡ:


Tròn đường kính 20cm giá 230k
Tròn đường kính 26cm giá 300k
Vuông 23x23cm giá 270k
Chữ nhật 23x32cm giá 380k
Chữ nhật 28x38cm giá 490k
Chữ nhật 40x60cm giá 850k


 Giá bánh trên chỉ mang tính tham khảo và không áp dụng với các loại cốt bánh đặc biệt!


Quý khách vui lòng liên lạc trực tiếp để biết thêm thông tin chi tiết đặt bánh

230,000₫
Bánh hoa cổ điển
Bánh hoa cổ điển

Kích cỡ:


Tròn đường kính 20cm giá 230k
Tròn đường kính 26cm giá 300k
Vuông 23x23cm giá 270k
Chữ nhật 23x32cm giá 380k
Chữ nhật 28x38cm giá 490k
Chữ nhật 40x60cm giá 850k


 Giá bánh trên chỉ mang tính tham khảo và không áp dụng với các loại cốt bánh đặc biệt!


Quý khách vui lòng liên lạc trực tiếp để biết thêm thông tin chi tiết đặt bánh

230,000₫
Bánh cổ điển
Bánh cổ điển

Kích cỡ:


Tròn đường kính 20cm giá 230k
Tròn đường kính 26cm giá 300k
Vuông 23x23cm giá 270k
Chữ nhật 23x32cm giá 380k
Chữ nhật 28x38cm giá 490k
Chữ nhật 40x60cm giá 850k


 Giá bánh trên chỉ mang tính tham khảo và không áp dụng với các loại cốt bánh đặc biệt!


Quý khách vui lòng liên lạc trực tiếp để biết thêm thông tin chi tiết đặt bánh

230,000₫
Bánh hoa cổ điển
Bánh hoa cổ điển

Kích cỡ:


Tròn đường kính 20cm giá 230k
Tròn đường kính 26cm giá 300k
Vuông 23x23cm giá 270k
Chữ nhật 23x32cm giá 380k
Chữ nhật 28x38cm giá 490k
Chữ nhật 40x60cm giá 850k


 Giá bánh trên chỉ mang tính tham khảo và không áp dụng với các loại cốt bánh đặc biệt!


Quý khách vui lòng liên lạc trực tiếp để biết thêm thông tin chi tiết đặt bánh

230,000₫
Bánh Cổ Điển
Bánh Cổ Điển

Quý khách vui lòng đặt bánh trước 2-3 ngày 

310,000₫
Bánh cổ điển - Hoạt hình
Bánh cổ điển - Hoạt hình
Kích cỡ:
Tròn đường kính 20cm giá 200k
Tròn đường kính 26cm giá 270k
Vuông 23x23cm giá 250k
Chữ nhật 23x32cm giá 350k
Chữ nhật 28x38cm giá 450k
Chữ nhật 40x60cm giá 850k
 Giá bánh dưới đây chỉ mang tính tham khảo và không áp dụng với các loại cốt bánh đặc biệt!
200,000₫
Bánh hoa cổ điển
Bánh hoa cổ điển
Kích cỡ:
  • Tròn đường kính 20cm giá 200k
  • Tròn đường kính 26cm giá 270k


Giá bánh dưới đây chỉ mang tính tham khảo và không áp dụng với các loại cốt bánh đặc biệt!

200,000₫
Bánh cổ điển
Bánh cổ điển

Kích cỡ:

  • Tròn đường kính 20cm giá 200k
  • Tròn đường kính 26cm giá 270k


Giá bánh dưới đây chỉ mang tính tham khảo và không áp dụng với các loại cốt bánh đặc biệt!


200,000₫
Bánh cổ điển
Bánh cổ điển

Kích cỡ:

  • Tròn đường kính 20cm giá 230k
  • Tròn đường kính 26cm giá 300k


Giá bánh dưới đây chỉ mang tính tham khảo và không áp dụng với các loại cốt bánh đặc biệt!


230,000₫
  • 1
  • 2