Bánh trang trí kiểu cổ điển

 Bánh cherry trái tim cổ điển 01 Bánh cherry trái tim cổ điển 01
230,000₫
 Bánh kem nâu dâu tây cổ điển 06 Bánh kem nâu dâu tây cổ điển 06
230,000₫
 Bánh phủ socola 2 dâu cổ điển 04 Bánh phủ socola 2 dâu cổ điển 04
230,000₫
 Bánh phủ socolate cherry cổ điển Bánh phủ socolate cherry cổ điển
230,000₫
 Bánh kem nâu dâu tây cổ điển 02 Bánh kem nâu dâu tây cổ điển 02
230,000₫
 Bánh trang trí cổ điển Bánh trang trí cổ điển
230,000₫
 Bánh trang trí cổ điển Bánh trang trí cổ điển
200,000₫
 Bánh hoa cổ điển Bánh hoa cổ điển
200,000₫
 Bánh trang trí cổ điển Bánh trang trí cổ điển
200,000₫
 Bánh trang trí cổ điển Bánh trang trí cổ điển
230,000₫
 Bánh hoa cổ điển Bánh hoa cổ điển
280,000₫
 Bánh trang trí cổ điển Bánh trang trí cổ điển
200,000₫
 Bánh trang trí hoa cổ điển Bánh trang trí hoa cổ điển
200,000₫
 Bánh trang trí cổ điển Bánh trang trí cổ điển
200,000₫