- Bánh hình siêu nhân

 Bánh chibi siêu nhân  Bánh chibi siêu nhân
230,000₫
 Bánh siêu nhân  Bánh siêu nhân
490,000₫
 Bánh Siêu Nhân  Bánh Siêu Nhân
490,000₫
 Bánh siêu nhân  Bánh siêu nhân
530,000₫
 Bánh Superman  Bánh Superman
300,000₫

Bánh Superman

300,000₫

 Bánh superman  Bánh superman
300,000₫

Bánh superman

300,000₫

 Bánh Superman  Bánh Superman
490,000₫

Bánh Superman

490,000₫

 Bánh Superman  Bánh Superman
490,000₫

Bánh Superman

490,000₫

 Bánh Superman 2 tầng  Bánh Superman 2 tầng
530,000₫