- Bánh hình Minion

 Bánh cắt hình Minion  Bánh cắt hình Minion
490,000₫
 Bánh cupcake Minion  Bánh cupcake Minion
20,000₫
 Bánh hình Minion  Bánh hình Minion
300,000₫
 Bánh minion  Bánh minion
270,000₫

Bánh minion

270,000₫

 Bánh Minion  Bánh Minion
270,000₫

Bánh Minion

270,000₫

 Bánh Minion  Bánh Minion
490,000₫

Bánh Minion

490,000₫

 Bánh sinh nhật hoạt hình Minion  Bánh sinh nhật hoạt hình Minion
230,000₫
 Cupcake Minions  Cupcake Minions
20,000₫