- Bánh hình mèo Hello Kitty

 Bánh Hello Kitty 03 Bánh Hello Kitty 03
300,000₫
 Bánh hình Hello Kitty 01 Bánh hình Hello Kitty 01
300,000₫
 Bánh hình Hello Kitty 04 Bánh hình Hello Kitty 04
230,000₫
 Bánh hình Hello Kitty 05 Bánh hình Hello Kitty 05
490,000₫
 Bánh hình Hello Kitty 06 Bánh hình Hello Kitty 06
300,000₫
 Bánh hình Hello Kitty 07 Bánh hình Hello Kitty 07
300,000₫
 Bánh hình Hello Kitty 08 Bánh hình Hello Kitty 08
300,000₫
 Bánh hình Hello Kitty hai tầng Bánh hình Hello Kitty hai tầng
530,000₫
 Bánh hình Hello Kitty số 2 Bánh hình Hello Kitty số 2
490,000₫
 Bánh hình Hello Kitty số 3 Bánh hình Hello Kitty số 3
490,000₫
 Bánh hình Hello Kitty 02 Bánh hình Hello Kitty 02
230,000₫